Tài liệu ôn thi Tin Học Cơ Bản

Tài liệu ôn thi gồm 160 câu hỏi, hiện tại upload lên cho các bạn 60 câu.
Sinh viên xem tài liệu ôn thi tại đây

Post a Comment