Bị vô hiệu do vi phạm chính sách sở thích và vị trí của tiếp thị lại trong Adwords

Hỏi:
Em cài đặt code để chạy tiếp thị lại re-targeting, nhưng website của em toàn bị báo lỗi "Bị vô hiệu do vi phạm chính sách sở thích và vị trí"
Nhờ anh chị tư vấn giúp em cách tháo gỡ,


Em cảm ơn nhiều.

Bị vô hiệu do vi phạm chính sách sở thích và vị trí của tiếp thị lại trong Adwords

Chào Bạn !
Lĩnh vực này của bạn không sử dụng tệp Remarketing được nhé, bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách sở thích và vị trí tại đây : https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465

Post a Comment