Có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của người bạn thân thuộc trên radio dù không gặp trong nhiều năm?

Bạn có tin là bạn có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của người bạn thân thuộc của mình trên radio dù không gặp trong nhiều năm?

Có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của người bạn thân thuộc trên radio dù không gặp trong nhiều năm?

Có thể là điều kỳ lạ, nhưng bạn sử dụng cả hai phần não để xử lý âm thanh và nhận diện khuôn mặt khi nghe giọng nói của ai đó, thậm chí ngay cả khi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Vì vậy, bạn có thể nhận ra được bất cứ giọng nói của bạn nào mà có mối rất thân quen với bạn.

Xem thêm:

loading...
Post a Comment