Vì sao đăng nhập vào 2 tài khoản facebook khác nhau nhưng lại vào cùng 1 instagram

Cho em hỏi có instagram của ai bị kiểu 2 cái facebook khác nhau,  nhưng khi tiến hành đăng nhập vào instagram lại vào cùng 1 instagram không ạ? 😂 không biết giờ làm sao? Cách khắc phục thế nào?

Vì sao đăng nhập vào 2 tài khoản facebook khác nhau nhưng lại vào cùng 1 instagram


Trả lời:
Do bạn thường xuyên thay đổi tài khoản Facebook để đăng nhập vào instagram, nên khi bạn thay đổi tài khoản thì bạn vẫn chưa thoát ra hết, mà lúc này máy điện thaoij của bạn đang còn lưu lại instagram đó, nên khi bạn đăng nhập bằng 1 tài khoản facebook khác thì bạn vô tình lại vào lại instagram lúc nãy. Cũng có thể bạn đang sử dụng cách vào nhiều facebook cùng lúc trên 1 điện thoại mà có thể bạn không biết, nên gây ra tình trạng trên.

Đọc thêm: Giới thiệu phần mềm cần thiết cho máy tính hoàn toàn miễn phí và an toàn


loading...


Post a Comment