Cách đặt mật khẩu vừa chữ và số trên iPhone

Bạn đang thắc mắc rằng mật khẩu khóa màn hình trên iPhone của bạn sẽ không được bảo mật cao, bởi vì chỉ có mình số không thôi. Và bạn muốn tạo mật khẩu gồm chữ và số tại khóa mình thì bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn sau đây.
Post a Comment